به مجموعه خدماتی که برای ساخت و ارتقای یک وبسایت انجام می گیرد خدمات سایت گفته می شود. از آنجایی که رشد کسب و کارهای آنلاین بسیار زیاد شده است گستردگی خدمات سایت نیز افزایش یافته است.

بسیاری شرکت ها نیز که به شکل حضوری و سنتی با مشتریان در ارتباط هستند به حوزه آنلاین روی آورده اند. در واقع وب سایت باعث شده اند تا شرکت های سنتی نیز مشتریان بیشتری پیدا کنند. خدمات وب سایت بسیار گسترده و فراوان هستند. همچنین با سرعت زیادی به جزئیات خدمات آنها افزوده می شود. با توجه به نوع کسب و کار و ساختار وب سایت، خدمات سایت نیز متفاوت می شوند. طراحی سایت، سئو و بهینه سازی، رفع ایراد سایت، مدیریت سایت و… تنها چند مورد از خدمات سایت هستند.